Leden informatie

Contributie bedragen:

Junioren (tot en met 16 jaar )

Inschrijfgeld € 10,00

Contributie € 35.00 per kwartaal

Senioren

Inschrijfgeld € 10,00

Contributie € 55,00 per kwartaal

N.b. het grootste gedeelte van het inschrijfgeld bestaat uit de contributie aan de NBB

Lidmaatschap

 • Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni
 • Elk aspirant lid heeft recht op 4x gratis meespelen/ -trainen
 • Contributies worden vooraf per kwartaal via automatisch incasso voldaan

Lidmaatschap afmelden

 • Er is 2x per jaar een mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen: met als ingangsdatum 1 januari en met als ingangsdatum 1 juli!
 • Opzeggingen dienen uiterlijk 15 december (voor opzeggingen per 1 januari) en uiterlijk 15 juni (voor opzeggingen per 1 juli) schriftelijk bij de ledenadministratie/penningmeester of via   info@bcbaco.nl
 • Indien er geen afmelding conform bovenstaande regel plaatsvindt, verbindt men zich voor de rest van het seizoen!

Striplid

Elk striplid is verplicht op de speelavond zijn stripkaart bij een der bestuursleden of jeugdbegeleiders voor aftekening aan te bieden.

Elk striplid is gerechtigd te spelen op elke woensdagavond en vrijdagavond, wanneer de vereniging de zaal heeft afgehuurd.

Speeltijden op woensdag van 20.00 uur tot 22.30 uur

Trainingstijden op vrijdag van 18:30 uur tot 19.30 uur

De prijs voor een 10 strippen kaart bedraagt € 60,–

 • Shuttles zijn voor rekening van de vereniging.
 • Stripleden zijn uitgesloten van ledenvergaderingen, district-wedstrijden, clubmatch, jeugdtoernooi en bestuursfuncties.
 • De stripkaart is overdraagbaar hiervan dient het bestuur dan in kennis te worden gesteld.
 • Tevens kunnen introducés worden meegenomen op een stripkaart uiteraard worden dan een evenredig aantal strippen afgetekend.
 • Stripleden welke binnen 1 maand na het beëindigen van hun stripkaart lid worden hoeven geen inschrijfgeld te voldoen.
 • Stripkaarten zijn 2 jaar geldig.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan personen of goederen van stripleden.

Je bent stemgerechtigd op de Algemene Ledenvergadering als je op 1 januari van het jaar waarin de ledenvergadering plaatsvindt 16 jaar of ouder bent. Je betaalt pas als je 17 bent geworden de seniorencontributie (dit gaat het kwartaal na je verjaardag in).