Nieuws berichten


28 september 

Clubmatch

Op zondagmiddag 8 november van 13.00-18.00uur willen we weer onze jaarlijkse clubmatch houden in sporthal de Hooiberg. Zet deze datum dus in je agenda! Deze altijd gezellige middag is er niet alleen voor leden van BC Baco. Het is ook mogelijk om deel te nemen voor degene die graag willen kennismaken met badminton of een middag competitie willen spelen. We delen zo goed als mogelijk in naar speelsterkte van de spelers. Dus ken je mensen die willen deelnemen nodig ze dan uit. Plezier is gegarandeerd!
Kosten zijn voor leden 3 euro en voor niet-leden 5 euro per persoon. Opgave door middel van opgave kan per mail info@bcbaco.nl ovv naam en of je junior of senior (vanaf 18 jaar) bent en geef daarbij aan of je ervaren of onervaren speler bent. Dat kan tot uiterlijk 31 oktober. 
De kosten zullen na afloop geïncasseerd worden bij leden, niet-leden dienen op 8 november contant te voldoen aan de wedstrijdtafel.
 
Uiteraard is het onder de gegeven corona maatregelingen nog onzeker of dit kan doorgaan. We willen in ieder geval de voorbereidingen treffen die noodzakelijk zijn om het mogelijk te maken. Daar kunnen we nog een paar vrijwilligers bij gebruiken. Mocht jij je steentje willen bijdragen, geef dat dan aan per mail: info@bcbaco.nl. Bij voorbaat dank.

23 september

De Grote Clubactie is weer van start gegaan. We hopen dat jullie onze club in deze bizarre tijd willen ondersteunen door een lot (of meerdere loten) te kopen. Het zal ons allen helpen. 

Daarnaast loopt de koekactie nog steeds bij de Plus in Olst en AH in Wijhe. Zet op de aankoopbon het cijfer 26 en gooi de bon in de daarvoor bestemde bus. We danken jullie hartelijk!


14 augustus

De vakantie zit erop, misschien niet voor iedereen maar in onze regio gaan de scholen weer van start. We hopen dat iedereen gezond en wel is en vanaf volgende it.medadvice.net week de trainingen en/of het vrij spelen kan hervatten. De maatregelingen omtrent het coronavirus blijven onverminderd van kracht. Denk aan de 1,5meter afstand van elkaar,  kom in trainingskleren en douchen is niet toegestaan.

We hebben gedurende de zomer zowel binnen als buiten kunnen spelen en daar heeft mening lid gebruik van gemaakt, erg mooi om te zien! Na aankomende maandag is het buiten spelen afgelopen.

De dagen waarop we spelen: Woensdag van 20.00-22.30uur is vrij spelen. Op vrijdag is er de training voor de jeugd van 18.00-20.00uur (verdeling over twee groepen). Voor senioren is er vrij spelen (trainen mag ook) van 19.00-20.30uur.


27 juli

We zijn blij verrast met de opkomst op de woensdagavond. Zowel jeugd als senioren spelen gezamenlijk naar hartelust de wedstrijden! 2/3 deel van de sporthal volstaat vanaf de eerste keer niet en we gebruiken de volle zaal. Leuk om te zien!

De tussenstand van de kruidkoekactie is op dit moment 15 euro voor BC Baco. Steun onze vereniging en koop bij de Plus in Olst en bij de AH in Wijhe deze koek. Van elke verkochte koek gaat 1,50 euro naar de vereniging van je keuze. Op grote schermen in de winkel is de tussenstand te volgen. BC Baco heeft nummer 26. Zet dit nummer op de kassabon en deponeer de bon in de daarvoor bestemde bus/bak. Hartelijk dank!


7 juli

Eindelijk is het dan zover dat we weer binnen mogen spelen. Vanaf morgenavond kunnen we elke woensdagavond in de zomer spelen van 20.00-22.00uur. We hebben 2/3 van de zaal tot onze beschikking. Dezelfde kleedkamers kunnen worden gebruikt (1+2). Binnenkomst is via de hoofdingang, desinfecteer daar ook je handen.
Kom in je sportkleding want de kleedkamers https://fr.medadvice.net/yooslim zijn alleen bedoeld om te wisselen van schoenen. Denk aan de anderhalve meter afstand. Na het spelen mogen we NIET douchen. En we dienen de sporthal te verlaten via de nooduitgang bij kleedkamer 2.
Kom je met de auto: Er staan dranghekken om de toegang te sperren naar het parkeerterrein. Deze mag je aan de kant zetten.

4 juli

Steunen jullie onze vereniging ook door de kruidkoek te kopen bij de Plus in Olst of AH in Wijhe? Zet op de aankoopbon het cijfer 26 en gooi de bon in de daarvoor bestemde bus.

IMG_2655.jpg


2 juli

Goed nieuws en minder goed nieuws.
Met ingang van woensdag 8 juli kunnen we weer in de sporthal De Hooiberg spelen. Dit kan de hele zomer indien er voldoende belangstelling is. We krijgen in eerste instantie 4 banen tot onze beschikking van 20.00 – 22.00uur. De jeugd is ook van harte welkom, hopelijk is het tijdstip vanwege de vakantie voor hen geen bezwaar. We hopen op voldoende animo want anders moeten we vanwege de kosten er een streep doorheen halen. Deze kosten zijn extra en waren niet voorzien in onze begroting. Over kosten gesproken, de gemeente factureert ons nu ook het tweede kwartaal voor de zaalhuur. Er wordt nog gekeken of BC Baco in aanmerking komt voor een regeling waarin de kosten worden kwijtgescholden. We hebben al eerder aangegeven dat als we geen kosten hebben we dan ook geen contributie innen. Dat is dus nu helaas niet het geval. Mochten we later in aanmerking komen voor kwijtschelding van de zaalhuur dan zullen we daar rekening mee houden met het innen van de contributie. Wordt vervolgd.

De regels van de RIVM nemen en houden we in acht! We zijn blij dat we in de gelegenheid worden gesteld om de hele zomer binnen te kunnen spelen en we hopen op een grote opkomst. Uitbreiding van banen is mogelijk als er veel deelnemers zijn. Echter willen we de kosten zo laag mogelijk laten zijn en niet meer betalen dan nodig is. Op maandag kunnen we buiten blijven spelen. Tot kijk op een van de speeldagen.  

29 juni

De Sallandse Koekactie gaat van start! Onze burgemeester Ton Strien heeft 4 koeken gekocht waarvan er van twee de bijdrage naar BC Baco gaat. Waarvoor dank! Graag zien we dat alle leden deze actie volgen en laat zoveel mogelijk familie, kennissen en bekenden dit ook doen en BC Baco als begunstigde uitroepen! Volg de instructies op en we hopen aan het einde van het jaar een mooie bijdrage te mogen innen voor deze geweldige actie. We danken Albert Heijn Boomgaard in Wijhe en Plus Vermaning in Olst enorm hiervoor.


24 juni

Afgelopen maandag hebben we een voorzichtig begin gemaakt met buiten badmintonnen. Onder ideale omstandigheden: blauwe lucht en weinig wind hebben we kunnen spelen. Alle aanwezigen vonden het heerlijk om weer tegen de shuttle te kunnen slaan na drie maanden niet te hebben gespeeld. Vanavond gaan we weer buiten spelen van 20.30-22.00uur.